O szkole

Historia

     

Historia szkoły podstawowej w Baryczy rozpoczyna się, według ustnych przekazów najstarszych mieszkańców wsi, w 1880 r. Wówczas to Józef Muzan zakupił 1,50 ha ziemi, którą oddał na cel wybudowania szkoły. Budowę rozpoczęto już po śmierci pana Muzana, w roku 1885. Ówczesna „szkółka” miała tylko jedną salę lekcyjną, ale dla mieszkańców wsi była to jedyna perspektywa na wyjście z analfabetyzmu – otwarte „okno na świat”.

            Pierwszym nauczycielem był Szulc z Bliznego. Dzieci uczyły się na dwie zmiany i mogły ukończyć cztery klasy.

            Niestety w czasie I wojny światowej budynek szkoły uległ całkowitemu zniszczeniu, więc po ustaniu wojennej zawieruchy młodzież barycka uczyła się w wynajętych prywatnych domach własności Jana Początka i Grzegorza Steca.

            Ówczesny kierownik szkoły Jerzy Teodorowicz rozpoczął starania, by wybudować nową szkołę. Jednak nie było to proste i przyniosło efekty dopiero w 1936 r., kiedy to udało się rozpocząć budowę szkoły, w której czynnie uczestniczyła cała społeczność wiejska. Rozpoczęcie nauki w nowo wybudowanej szkole było możliwe w 1938 r.

            Szkołę przez cały czas ulepszano, remontowano, dzięki uczynności i staraniom wszystkich mieszkańców wsi i  nauczycieli. Utworzono też klasę VII, o co postarał się kierownik szkoły Michał Ochęduszko. W latach 1948 – 1951 na terenie całego kraju przeprowadzano akcję zwalczania analfabetyzmu. W Baryczy około 20% ogólnej liczby ludzi dorosłych nie umiało czytać ani pisać, dlatego akcja ta przeprowadzana była na szeroką skalę.

            Edukacja młodzieży i wyciąganie ludzi z mroków analfabetyzmu nie było prostym zadaniem, gdyż nie wszyscy rozumieli potrzebę nauki, a dodatkowym utrudnieniem były częste zmiany kierowników szkoły i kadry nauczycielskiej.

            W 1955 r. powołano komitet rodzicielski wybrany spośród aktywniejszych rodziców, który pełnił funkcję pomocniczą w realizacji powszechności nauczania. W roku tym do szkoły uczęszczało 256 uczniów.

            W kolejnym roku udało się uzyskać pieniądze na wynajęcie dodatkowego budynku, w którym mogłyby być zorganizowane lekcje. Odtąd nauka odbywała się w dwóch budynkach. W 1957 r. wynajęto jeszcze jedną salę, służącą do nauki prawie 270 uczniów.

            Lata 1961 – 1962 były rekordowe, jeżeli chodziło o liczbę uczniów, która wynosiła aż 302 osoby. Nauka odbywała się wówczas na trzy zmiany.

            W 1965 r. w Baryczy zakończono elektryfikację wsi i w grudniu zaświeciła pierwsza żarówka. Znacznie ułatwiło to misję „niesienia kaganka oświaty”.

            8 marca 1967 r. po długich staraniach rozpoczęły się prace wyrównania terenu pod budowę nowej szkoły. Prace budowlane postępowały bardzo szybko i już w grudniu 1967 r. oddano budynek w stanie surowym. 30 sierpnia 1968 r. dokonano odbioru technicznego budynku szkolnego i mieszkalnego. Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 12 października 1968 r. Uroczystość była uświetniona obecnością dwóch posłów na Sejm władz województwa oraz lokalnych.

            Pomimo początkowych trudności w użytkowaniu obiektu (m.in. wadliwe ogrzewanie), z każdym kolejnym miesiącem szkoła piękniała w oczach, dzięki staraniom kierownictwa, nauczycieli, młodzieży i mieszkańców wsi.           

            W 1978 r. zakończono budowę wodociągu wiejskiego. Szkołą otrzymała bieżącą wodę z ujęcia wiejskiego. W starym budynku szkolnym rozpoczęto w 1981 r. remont, z przeznaczeniem tego obiektu na mieszkania dla nauczycieli.

            W sierpniu 1990 r. przeprowadzono remont urządzeń centralnego ogrzewania. W roku szkolnym 1990 – 1991 przywrócono do szkół naukę religii, która wcześniej odbywała się w salce katechetycznej przy kościele. Naukę religii objął ksiądz proboszcz Zbigniew Mierzejewski.

            W 1994 r. wykonano na budynku szkoły dach kryty blachą trapezową i dobudowano jedną salę lekcyjną. Rok później wykonano też elewację zewnętrzną budynku.

            W 2003 r., po licznych prośbach rodziców oraz przy wsparciu całej społeczności lokalnej naszej wsi uchwałą rady Gminy z 10 lutego zostało utworzone gimnazjum, które wspólnie ze szkołą podstawową tworzy Zespół Szkół w Baryczy. Dyrektorem zespołu jest Pani mgr Małgorzata Pitera.

            W 2003 r. rozpoczęto budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego. Prace trwały trzy lata. 16 października 2006 r. obiekty te zostały poświęcone i oddane do użytku. Zespół przyjął zaszczytne imię Patrona Jana Pawła II.

            Po reformie szkolnictwa w skład zespołu wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. 

            Obecnie zespól szkól został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Adam Stec

            Kierownicy i dyrektorzy w dziejach szkoły:

Pan mgr  Jerzy Teodorowicz

Pan mgr  Michał Ochęduszko

Pan mgr Józef Bober

Pan mgr  Edward Karnas

Pani mgr Małgorzata Pitera

 

   

DYREKTOR SZKOŁY

PANI MGR MAŁGORZATA WOLANIN
 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Baryczy
    36-230 Barycz 238
  • 13 43 47 124 lub 13 43 65 126

Galeria zdjęć