O szkole

Historia

     


       Historia powstania szkoły w naszej miejscowosci sięga początku XX wieku. Starania o budowę budynku szkolnego w 1929 roku podjął specjalnie utworzony Komitet Rady Szkolnej. Trwały one do 1936 roku kiedy rozpoczeto budowę szkoły (obecnie po remoncie dom nauczyciela), którą oddano do częściowego użytku w 1938 roku. Kierownikiem placówki i zarazem nauczycielem był Pan Teodorowicz Jerzy. Jednak po wkroczeniu do wsi wojsk niemieckich budynek został przejęty i podporządkowany na potrzeby okupanta. Częściowo zniszczony w czasie wojny został zmodernizowany. W latach powojennych w okresie zwalczania analfabetyzmu służył społeczeństwu. Jednak zbyt mała ilość pomieszczeń dydaktycznych stawiała przed społecznością lokalną wsi wyzwanie, by czynić starania o zatwierdzenie przez ówczesne władze budowy nowej szkoły.Czynione były usilne starania, którym przewodniczył  kierownik szkoły Pan Józef Bober, wspierany przez członków komitetu Józefa Abrama i Juliana Sowę. Ostatecznie w 1967 roku Kuratorium w Rzeszowie pozytywnie ustosunkowało się do próśb i już w tym samym roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku w rok później. Do 1984 roku funkcje dyrektora pełnił wspomniany Pan Józef Bober, a od roku 1984 do 2003 Pan mgr Edward Karnas.W okresie tym zostało wykonanych szereg prac tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.  W 2003 roku, po licznych prośbach rodziców oraz przy wsparciu całej społeczności lokalnej naszej wsi uchwałą rady Gminy z 10 lutego zostało utworzone gimnazjum, które wspólnie ze szkołą podstawową tworzy  Zespół Szkół w Baryczy. Dyrektorem zespołu jest Pani mgr Małgorzata Pitera.

W 2003 roku rozpoczeto budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego. Prace trwały trzy lata.  16 października 2006 roku obiekty te zostały poświęcone i oddane do użytku. Zespół przyjął zaszczytne imię Patrona Jana Pawła II.

 Obecnie po reformie szkolnictwa w skład zespołu wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum.

 


DYREKTOR SZKOŁY

PANI MGR MAŁGORZATA PITERA 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Baryczy
    36-230 Barycz 238
  • 13 43 47 124 lub 13 43 65 126

Galeria zdjęć